juli 9, 2020

Lowell förvärvar Fortums norska kredithanteringsbolag Solvencia AS

Det ledande energibolaget Fortum, och Lowell, Europas näst största aktör inom kredithantering och inkassotjänster, offentliggör idag att Lowell förvärvar Fortums norska kredithanteringsbolag Solvencia AS.
caption

 

Det ledande energibolaget Fortum, och Lowell, Europas näst största aktör inom kredithantering och inkassotjänster, offentliggör idag att Lowell förvärvar Fortums norska kredithanteringsbolag Solvencia AS.

Avtalet är kopplat till ett serviceavtal som innebär att Lowell tar över uppdraget att hantera sena fakturabetalningar och inkassotjänster för Fortums elkunder i hela Norden. Samarbetet träder i kraft under de kommande månaderna.

Utöver serviceavtalet förvärvar Lowell även Fortums helägda norska kredithanteringsbolag, Solvencia AS, som idag har 75 medarbetare. Transaktionen kräver inga formella godkännanden och avsikten är att förvärvet slutförs i september.

– Vi är mycket glada över att få samarbeta med Fortum, den ledande aktören på elmarknaden. Vi tror att vårt fokus på högkvalitativ leverans, kundupplevelse, data och analys i kombination med högt ställda krav på affärsetik och regelefterlevnad, är ett vinnande koncept på en mycket konkurrensutsatt marknad, säger Johan Agerman, VD för Lowell Nordics.

Enligt Lowells egna uppskattningar blir Lowell Nordic nu det näst största kredithanteringsföretaget inom energisektorn i Sverige och Finland och nummer tre i Norge. Detta i tillägg till att Lowell redan idag är marknadsledande inom finanssektorn i Finland, Sverige och Danmark.

I den här transaktionen har Lowell arbetat med Advokatfirmaet Selmer och EY.

;