juni 26, 2020

6 av tio egenföretagares ekonomi har påverkats negativt

Egenföretagare är en av de grupper som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen i Sverige. Lowells senaste undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs i samarbete med Demoskop visar att så många som sex av tio känner en oro för sin framtida privatekonomi. Samtidigt anser en av tio egenföretagare att situationen är så ansträngd att de inte kommer kunna betala alla sina fakturor inom de närmsta månaderna.
caption

 

Egenföretagare är en av de grupper som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen i Sverige. Lowells senaste undersökning Betalningsindikatorn, som genomförs i samarbete med Demoskop visar att så många som sex av tio känner en oro för sin framtida privatekonomi. Samtidigt anser en av tio egenföretagare att situationen är så ansträngd att de inte kommer kunna betala alla sina fakturor inom de närmsta månaderna.

Lowells senaste Betalningsindikator som genomfördes i maj undersökte vi närmare hur Corona pandemin har påverkat svenska folket och vårt förhållningssätt till ekonomin. När resultatet bryts ned på gruppen Egenföretagare, visar det att majoriteten (56 %) anser att deras privatekonomi har påverkats negativt. Det är väsentligt högre än genomsnittet för samtliga svenskar där motsvarande siffra är 34 procent.

Bland Sveriges egenföretagare finns det även en utbredd oro för sin framtida ekonomi. Sex av tio (59 %) svarar att de känner en oro för sin ekonomi, och en av tio (10 %) Egenföretagare anser det troligt att de inte kommer kunna betala sina fakturor inom de närmsta månaderna. Nästan lika många, åtta procent av egenföretagare tror att de kommer behöva ta någon form av lån utan säkerhet under de kommande tre månaderna, det är dubbelt så många som bland samtliga svenskar.

Oron för Sveriges framtida ekonomi är nära total bland egenföretagare, 94 procent känner en oro för landets ekonomi, vilket kan jämföras med 91 procent bland samtliga svenskar.

Tabell, samtliga svar i procent.

Känner du oro för följande, med anledning av den pågående Corona-krisen?
 
Hushållets ekonomi
Samtliga
Förvärvsarbetande
Egenföretagare
Ja, stor oro
11
9
16
Ja, viss oro
40
43
43
Nej
49
48
41
Ej svar
0
0
0
   
Sveriges ekonomi
Samtliga
Förvärvsarbetande
Egenföretagare
Ja, stor oro
33
31
29
Ja, viss oro
58
60
65
Nej
9
9
5
Ej svar
0
0
1
Hur upplever du att Corona-krisen har påverkat din ekonomi, totalt sett?
Samtliga
Förvärvsarbetande
Egenföretagare
Negativt
34
34
56
Positivt
5
5
0
 
Hur troligt är det att du inom de närmaste 3 månaderna…? inte kommer kunna betala en eller flera fakturor för att du inte har tillräckligt med pengar
Samtliga
Förvärvsarbetande
Egenföretagare
Mycket/Ganska troligt
5
5
10
 
kommer ta ett lån utan säkerhet (konsumtionslån, betala med kreditkort och sedan skjuta upp betalningen, ta ett sms-lån eller låna från familj/vänner)
Samtliga
Förvärvsarbetande
Egenföretagare
Helt uteslutet
77
73
72
Inte särskilt troligt
18
21
19
Mycket/Ganska troligt
4
5
8

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under maj 2020. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 582 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

;