okt. 25, 2021

400 000 svenskar är överskuldsatta – de behöver akut stöd att minska sitt lånande

I dag är 400 000 svenskar överskuldsatta*. Oväntade livshändelser som arbetslöshet eller en skilsmässa kan vända upp och ner på privatekonomin. Vi måste agera för att bromsa den ökande skuldsättningen. Ett möjligt verktyg för att undvika växande skulder är att spärra sig själv från att ta nya konsumtionslån. Det skriver Johan Agerman, vd för Lowell Norden.
caption

 

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

I dag är 400 000 svenskar överskuldsatta*. Oväntade livshändelser som arbetslöshet eller en skilsmässa kan vända upp och ner på privatekonomin. Vi måste agera för att bromsa den ökande skuldsättningen. Ett möjligt verktyg för att undvika växande skulder är att spärra sig själv från att ta nya konsumtionslån. En färsk undersökning som vi låtit göra visar att 8 av 10 tycker att det är ett bra förslag. Spelbranschen har gjort det, vi kan också göra det.

De senaste fem åren har konsumtionslånen ökat från 181 till 260 miljarder kronor. Antalet ärenden hos Kronofogdemyndigheten i åldersgruppen 18 till 25 år ökar. Nästan 177 000 barn växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden. Nya betalningslösningar och digital handel tillgänglig dygnet runt leder till att vissa får betalningsproblem, inte minst unga.

Människor hamnar i situationer där de inte kan återhämta sig ekonomiskt. Vi måste öka takten i arbetet med att skydda individer från att ta på sig för stora skulder. Vi vill bidra och ta ansvar för en sund kreditmarknad.

Vi som kredithanteringsföretag kommer att driva på en spärrtjänst, liknande den som spelbranschen infört. Kan spelindustrin så kan vi.

"Vi som kredithanteringsföretag kommer att driva på en spärrtjänst, liknande den som spelbranschen infört. Kan spelindustrin så kan vi."

Vi presenterar här fem förslag på åtgärder för minskad överskuldsättning:

Spärrtjänst för nya konsumtionslån. Skuldsatta ska frivilligt kunna stänga av sig från att söka nya konsumtionslån under en period via en spärrtjänst som är gemensam för hela branschen. Den som stängt av sig ska inte beviljas nya lån och inte heller få direktmarknadsföring om lån. Det finns ett brett stöd hos svenskarna att införa en spärrtjänst. Vi kommer att driva frågan i vår branschorganisation och även se hur vi tillsammans med våra kundföretag kan bidra till att utveckla en spärrtjänst.

Ett nationellt skuldregister. I dag kan inte långivare få en samlad bild av låntagarens skulder. Det finns till exempel ingen möjlighet att se skulder som gått till inkasso. Hela 77 miljarder kronor i kapitalskulder syns aldrig. Inkassobolagen har mycket information om konsumenternas skulder men får inte dela med sig av den. Ska vi kunna minska överskuldsättningen är det dags att se över hur inkassoskulder kan ingå i kreditupplysningar. Det krävs en lagändring som värnar människors liv och integritet. Vi behöver ett nationellt skuldregister som alla långivare har lagstadgad skyldighet att rapportera till. Justitieminister Morgan Johansson och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen måste ta ett gemensamt initiativ och snarast tillsätta en utredning. Nu står frågan och stampar.

Bryt tystnadskulturen kring ekonomisk ohälsa. Många människor får ekonomiska problem när de blir arbetslösa, sjukskrivna eller på grund av skilsmässa. Fyra av tio som lever med ekonomisk otrygghet skäms för att prata om sin situation. Kan vi arbeta förebyggande? Vi vill öppna för ett samtal mellan politiker, myndigheter och bransch om hur vi kan avstigmatisera överskuldsättning.  

Sätt privatekonomi på schemat i gymnasiet. Unga är en riskgrupp, vars skulder hos Kronofogden ofta kommer från konsumtionslån på avbetalning. Genom att införa privatekonomi som ett obligatoriskt ämne i gymnasiet kan vi förebygga att unga människor överskuldsätter sig.

Mer pengar till kommunernas budget- och skuldrådgivning. Konsumentverkets årliga granskning visar att kommuner som har hög andel skuldsatta ger mindre rådgivningstid.  Om kommunerna inte mäktar med uppgiften borde regeringen agera men trots det stora reformutrymmet i den nyligen lagda statsbudgeten sköts inte en extra krona till.

Johan Agerman
Vd, Lowell Norden

*skulder i Kronofogdens register

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Demoskop på uppdrag av Lowell under perioden 14–20 september 2021. Totalt har 1 466 svenskar över 18 år deltagit i undersökningen via webbintervjuer. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Lowell Sverige, tidigare Lindorff, är en del av Lowell-koncernen, grundad i Storbritannien 2004. Det är Europas näst största aktör inom kredithantering och inkassotjänster.

;