juni 25, 2020

1 av 10 under 34 år är varslad eller redan uppsagd till följd av coronakrisen

Unga vuxna som är sist in på arbetsmarknaden har i störst utsträckning drabbats av varsel elleruppsägningar till följd av coronakrisen. Dubbelt så många i åldern 18–34 år är uppsagda eller varslade jämfört med övriga befolkningen. Samtidigt har unga vuxna en lägre ekonomisk trygghet. En av fyra svarar att de har mindre än 2 000 kronor kvar efter lönen när alla fasta utgifter är betalda, och en av fem har mindre än 5 000 kronor i ett buffertsparande. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn som genomförts av Demoskop under maj i år.
caption

 

Unga vuxna som är sist in på arbetsmarknaden har i störst utsträckning drabbats av varsel elleruppsägningar till följd av coronakrisen. Dubbelt så många i åldern 18–34 år är uppsagda eller varslade jämfört med övriga befolkningen. Samtidigt har unga vuxna en lägre ekonomisk trygghet. En av fyra svarar att de har mindre än 2 000 kronor kvar efter lönen när alla fasta utgifter är betalda, och en av fem har mindre än 5 000 kronor i ett buffertsparande. Det visar Lowells undersökning Betalningsindikatorn som genomförts av Demoskop under maj i år.

Den utsatthet som unga vuxna (18–34 år) har på arbetsmarknaden idag visar sig i att 4 av 10 (39%) är oroliga för att förlora jobbet. Oron är berättigad då den här gruppen sticker ut i statistiken över varsel och uppsägningar. Undersökningen visar att drygt fyra procent i den här gruppen är uppsagda, vilket kan jämföras med två procent i övriga åldersgrupper. Även andelen varslade är drygt fyra procent av de unga vuxna, vilket är dubbelt så många som i åldersgruppen 35–54 år och fyra gånger så många som bland anställda personer i åldern 55–64 år. En sammanslagning av antalet varslade och uppsagda under 34 år blir nio procent. (Se tabell nedan för talen med decimaler.)

­­–Vi vet att det är oväntade situationer, som den kris vi genomlever just nu, som riskerar att skapa långsiktiga ekonomiska problem. Därför vill vi verkligen uppmuntra den som har ekonomiska svårigheter att  söka hjälp i ett tidigt skede för att undvika att problemen förvärras, säger Tove Widemar Gerdin, kommunikationsansvarig på kredithanteringsföretaget Lowell.

Fyra av tio (37%) unga vuxna upplever att coronakrisen har påverkat deras ekonomi negativt redan nu och över hälften (55%) känner en oro för hur deras ekonomi kommer att påverkas framåt. Den utbredda oron kan bero på att den här gruppen har små marginaler i sin ekonomi, så många som en av fyra har mindre än 2 000 kronor över när de fasta utgifterna är betalda varje månad. Samtidigt har en femtedel (18 %) mindre än 5 000 kronor i ett buffertsparande.

Svårt att betala fakturor de närmsta tre månaderna

De små marginalerna i ekonomin återspeglar sig i att nästan en av tio (8 %) tror att de kommer ha svårt att betala sina fakturor inom de närmsta månaderna. Lika många (8 %) tror att de kommer behöva ta någon form av lån utan säkerhet under de närmsta månaderna. Detta kan jämföras med befolkningen i sin helhet där motsvarande andel som ser samma utmaningar i sin privatekonomi är fem respektive fyra procent.

Tabell (se bilagor för fullständiga tabeller)

Andel, i %
Samtliga (förvärvsarbetande)
-34 år
35-54 år
55-64 år
Varsel om uppsägning
2,8
4,3
2,2
1,4
Uppsagda
1,9
4,3
0,9
0,7
Totalt: Varslad eller uppsagd
4,7
8,6
3,1
2,1

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysföretaget Demoskop under maj 2020. Resultaten baserar sig på Lowells kontinuerliga undersökning Betalningsindikatorn som etablerades i september 2017 som genomförs inom ramen för en slumpmässigt rekryterad internetpanel. Den aktuella mätningen baserar sig på 1 582 intervjuer. Betalningsindikatorn täcker frågor som betalningsförmåga, den upplevda ekonomiska tryggheten och konsumtionsbeteende hos svenska hushåll.

;