Värna era kundrelationer

Värna era kundrelationer

Att inte få betalt i tid kan vara ett bekymmer. Det påverkar kassaflödet och tar både tid och energi. Med hänsyn till kundrelationen kan det också vara svårt att påminna och stöta på. Lowell hjälper er att få betalt och samtidigt värna kundrelationen.

Underlätta för era kunder att betala

En försenad eller utebliven betalning kan ofta bero på att kunden helt enkelt glömt bort att betala. I andra fall kanske kunden har svårt att betala - just nu. Det kan också bero på faktorer hos er som leverantör, som gör det onödigt komplicerat för kunden att betala. Hur kan ni på ett bra sätt hjälpa era kunder att fullgöra sina åtaganden?

Ett sätt kan vara att skicka ett meddelande någon dag innan förfallodagen och göra det enkelt för kunderna att betala där och då. Det kan även vara bra att sätta upp en rutin för påminnelser. Sist men inte minst är det värdefullt att ni lär känna era kunder i förväg.

Hur kan vi hjälpa er?

Med vår erfarenhet och expertis kan vi hjälpa er i alla steg, redan innan första köp till att ni får betalt för en utestående skuld. Det gör vi genom att hjälpa er att fatta väl avvägda och faktabaserade beslut när ni ger ut krediter till era kunder. Det handlar om att återvinna obetalda och förfallna fordringar på ett effektivt men samtidigt respektfullt och vänligt sätt. Det bygger på en professionell dialog med er som kund och med era kunder.

Vår roll är att hjälpa er att bibehålla en god relation till era kunder samtidigt som vi förbättrar ert kassaflöde.

Att värna kundrelationen

Vi vet att de bästa kunderna kan finnas bland de som inte betalar. Som företag kan det kännas besvärligt att påminna sina kunder om betalning med hänsyn till kundrelationen. Därför sätter vi alltid stort värde på relationen mellan ert företag och era kunder. Våra rådgivare är utbildade i att bemöta personer i besvärliga ekonomiska situationer. Om ärendet skulle gå vidare till inkasso är vi måna om att anpassa inkassoprocessen efter varje kunds situation, allt för att ert företags anseende och er kundrelation inte ska ta någon skada.

Läs mer om hur vi hjälper dig som företagare.
Läs mer om våra företagstjänster.