Våra företagstjänster

Våra företagstjänster

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter behövs Lowell. Vi är experter på kreditmarknaden och kan agera som mellanhand mellan dig som företagare och dina kunder för att bidra till en välfungerande kreditmarknad i samhället. Lowell är den näst största aktören inom kredithanteringstjänster i Europa och har varit verksamma i mer än 100 år.

Lowell erbjuder såväl stora multinationella företag som små och medelstora företag ett heltäckande utbud av kredithanteringstjänster för att skapa nya tillväxtmöjligheter.

Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att bibehålla en god relation till dina kunder genom hela kreditprocessen.

Det gör vi genom att hjälpa dig och ditt företag att fatta väl avvägda och faktabaserade beslut när ni ger ut krediter till era kunder. Det handlar om att återvinna obetalda och förfallna fordringar på ett effektivt men samtidigt respektfullt och vänligt sätt.

Vi sätter stort värde på relationen mellan ditt företag och era kunder. Därför är vi alltid måna om att anpassa inkassoprocessen efter varje kunds situation, allt för att ditt företags anseende inte ska ta någon skada.

Lowell har ett helhetserbjudande inom kredithanteringstjänster


Betaltjänster

Dagens konsumenter har ett stort utbud av varor och tjänster att välja från och konkurrensen är stenhård med hela världen som marknadsplats inom e-handeln. Det är därför viktigt att du som företag kan ge dina kunder den bästa köpupplevelsen med en flexibel och användarvänlig betaltjänst, oavsett om köpet sker online eller i en fysisk butik. Läs mer om våra betaltjänster.Helhetslösning inom fakturering

Vi vet att hantering av er kundreskontra, fakturalogistik och tillhörande kundservicefunktioner är tidskrävande och i många fall tar tid från det som är er kärnverksamhet. Genom att överlåta den delen av verksamheten till oss, kan du istället fokusera på det du gör bäst och använda vår kompetens för att ta hand som resten.

Vi har möjlighet att hjälpa dig och ditt företag med tjänster genom hela kedjan. Från kundreskontra, fakturering, påminnelser och inkassoprocessen. Om ett ärende skulle gå så långt som till rättsligprocess har vi även juridisk expertis för att hjälpa dig och ditt företag.  


Inkassotjänster

Att bevilja lån eller sälja på kredit bygger på huvudprincipen förtroende. Det finns ett ömsesidigt förtroende mellan er och er kund att båda ska uppfylla sina åtaganden enligt en överenskommelse. Men i de fall när när någon av parterna inte håller sina åtaganden är Lowell, som en expert på kredithanteringstjänster och inkassoprocessen, en nödvändighet för en fungerande kreditmarknad.

Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att få era fordringar betalda på ett sätt som uppfyller stränga etiska normer för inkassoverksamhet.  Vi utgår alltid ifrån varje konsuments unika situation och ser till hur vi kan hjälpa dem att reglera sina skulder till er på ett effektivt sätt. Vad är inkasso? Läs mer!Köp av osäkra fordringar – Debt Purchasing

Lowell är marknadsledare inom köp på avskrivna eller osäkra fordringar i Sverige. Vi är flexibla och anpassar oss efter dina förutsättningar. Antingen kan vi köpa hela eller delar av fordringarna via löpande köp eller som engångsportföljer. Försäljning av fordringsportföljer är ett smidigt alternativ till egen- eller externinkassering. Det reducerar kreditrisken och du slipper all administration. Försäljningen frigör dessutom kapital och interna resurser som kan återinvesteras i kärnverksamheten. 

Vi kan hjälpa dig med att optimera hela processen från din reskontrahantering och fordringsportfölj.

 Lindorffs analystjänster

Analystjänster

Vid kreditgivning och beviljande av lån måste besluten vara väl avvägda och all information rörande kunden vara tillgänglig.Vi kan hjälpa dig och ditt företag med med kunskap och förståelse för betalningsbeteenden, vilka ni som företag  ska ge kredit – och vilka ni bör undvika att ge ut krediter till.  Att komplettera era egna data med vår databas  ger mer kunskap om hur ni kan optimera era kreditprocesser.

Vi kan hjälpa er att bli ännu bättre på att fatta rätt kreditbeslut.Juridisk rådgivning – Law Office

Ibland uppstår tvister där juridisk hjälp behövs. Lowell Law Office kan hjälpa er att hitta lösningar samt driva rättsliga processer vid domstol.

Lowells Law Office består av flera erfarna jurister med expertis inom juridik kopplad till flera rättsområden.  Vi hjälper dig som företag med  ett brett utbud av juridiska tjänster från affärsjuridisk rådgivning, hantering av tvistemål till skräddarsydda och företagsanpassade utbildningar.

Läs mer om våra juridiska tjänster.

Lindorffs juridisk rådgivning


Enkla digitala lösningar

Digitala tjänster

Det ska vara enkelt och snabbt att på egen hand kunna registrera, följa och analysera sina ärenden hos oss. Det ska också vara smidigt för dina kunder att betala sina skulder. Därför satsar vi mycket på bra, stabila och lättanvända digitala lösningar. Både för dig som företag och för dina kunder. Läs mer om våra digitala lösningar.