Våra företagstjänster

Våra företagstjänster

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter har Lowell en viktig roll. Vi är experter på krediter och kreditmarknaden, och agerar som mellanhand mellan dig som företagare och ditt företags kunder. Genom att skapa förutsättningar för ett stabilt kassaflöde för företag och till en hållbar privatekonomi för individer , bidrar vi till en välfungerande kreditmarknad – för alla. Lowell är den nästa största aktören inom kredithantering i Europa, och i Norden har vi ett arv som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden.

Tack vare vårt heltäckande serviceutbud inom kredithantering, för såväl stora multinationella företag som småföretagare, kan vi skapa nya tillväxtmöjligheter för ditt företag.

Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att bibehålla en god relation till dina kunder genom hela kreditprocessen.

Vi gör detta genom att finnas för dig och ditt företag genom hela kreditcykeln, från kreditupplysning till betalning, fakturering, inkasso och köp av förfallna eller osäkra fordringar. Vårt fokus är alltid att återvinna obetalda och förfallna fordringar på ett effektivt och samtidigt respektfullt och vänligt sätt.

Vi sätter stort värde på relationen mellan ditt företag och era kunder, eftersom vi vet att kunderna är företagens största tillgång. Därför anpassar vi alltid kreditprocessen efter varje kunds situation, allt för att ditt företag ska fortsätta att ha en god relation med era kunder och för att bibehålla ert goda anseende.

 

Lowell erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster


Betaltjänster

Dagens konsumenter har ett stort utbud av varor och tjänster att välja mellan på en global marknad. Det är därför viktigt att du som företagare kan erbjuda dina kunder en enkel och smidig köpupplevelse med en flexibel och användarvänlig betaltjänst, oavsett om köpet sker i en fysisk butik eller online. Läs mer om våra betaltjänster.Helhetslösningar inom fakturering

Vi vet att den dagliga hanteringen av er kundreskontra, fakturalogistik och tillhörande kundservicefunktioner är tidskrävande och att detta kan gå ut över er kärnverksamhet. Genom att överlåta den delen av er verksamhet till oss, kan du istället fokusera på det du gör bäst, och låta oss använda vår hundraåriga erfarenhet för att ta hand om resten.

Vi erbjuder hjälp till ditt företag medgenom hela kedjan. Från kundreskontra, till påminnelse och inkasso. Om ett ärende löper så långt att en rättslig process är nödvändig erbjuder vi även juridisk expertis för att hjälpa dig och ditt företag.

 


Inkassotjänster

Att bevilja ett lån eller att sälja på kredit bygger på ömsesidigt förtroende mellan ditt företag och era kunder. Detta förtroende bygger i sin tur på att båda parter uppfyller de åtaganden ni kommit överens om. Men i de fall då någon av parterna inte följer sina åtaganden finns Lowell. Vi är experter på krediter och kreditmarknaden, vilket innefattar tjänster inom inkasso, som är centrala delar för en välfungerande kreditmarknad. Läs mer om inkassoprocessen

Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att få fordringar betalda på ett sätt som uppfyller och överträffar de stränga etiska regler som utgör god inkassosed. Vi utgår alltid från personens situation och individuella förutsättningar och utgår från hur vi kan hjälpa dem att reglera sina skulder till er på ett effektivt och hållbart sätt. Vad är inkasso? Läs mer!Köp av osäkra fordringar – Debt Purchasing

Lowell är marknadsledare inom köp av avskrivna eller osäkra fordringar i Sverige. Vi är flexibla och anpassar vår modell efter ditt företags förutsättningar. Vi erbjuder såväl köp av hela, eller delar av fordringarna, via löpande köp eller som engångsportföljer. Försäljning av fordringsportföljer är ett smidigt och effektivt alternativ till egen eller extern inkassering. Det reducerar kreditrisken och du slipper administrationen. Försäljningen frigör dessutom kapital som kan återinvesteras i verksamheten för att fortsätta tillväxtresan för ditt företag.

Vi kan hjälpa dig med att optimera hela processen från din reskontrahantering till din fordringsportfölj.

 

 Lindorffs analystjänster

Analystjänster

Vid kreditgivning och beviljande av lån måste besluten vara väl avvägda och all information rörande kunden vara tillgänglig, både för ditt företags och för dina kunders säkerhet. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med värdefull kunskap och information. Detta i kombination med vår starka analysförmåga gör att vi även kan bidra med förståelse om betalningsbeteenden och därigenom ge råd om er kreditgivning. Att komplettera era data med vår databas ger er kunskap om hur ni kan optimera era kreditprocesser.

Vi hjälper er att fatta bättre, säkrare och mer hållbara kreditbeslut.

 Juridisk rådgivning – Law Office

Ibland uppstår tvister mellan kreditgivare och kredittagare där juridisk hjälp behövs. Lowell Law Office kan hjälpa er att hitta lösningar samt att driva rättsliga processer i domstol.

Lowell Law Office består av erfarna jurister med expertis inom juridik kopplad till flera rättsområden. Vi erbjuder ditt företag ett brett utbud av juridiska tjänster som sträcker sig från affärsjuridisk rådgivning, till hantering av tvistemål, samt skräddarsydda och företagsanpassade utbildningar. Läs mer om våra juridiska tjänster.

Lindorffs juridisk rådgivning


Enkla digitala lösningar

Digitala tjänster

Det ska vara enkelt och snabbt att på egen hand kunna registrera, följa och analysera sin ärenden hos oss. Det ska också vara smidigt för dina kunder att sköta sina inbetalningar. Därför satsar vi på att utveckla stabila, lättanvända och tillgängliga digitala lösningar. Både för dig som företag och för dina kunder. Läs mer om våra digitala lösningar.