Värdet av att hjälpa människor

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på krediter behövs Lowell. Vi är experter på kreditmarknaden och kan agera som mellanhand mellan ditt företag och dina kunder. Vårt arbete är nödvändigt för en välfungerande kreditmarknad i samhället..
VI STRÄVAR EFTER ATT HJÄLPA DINA KUNDER ATT ÅTERFÅ KONTROLLEN ÖVER SINA UTGIFTER - EFTERSOM DET ÄR BRA FÖR MÄNNISKORNA, DITT FÖRETAG OCH FÖR EKONOMIN

Spelar det nån roll? Ja, för oss. Vi har alltid din kund i åtanke i vår dagliga verksamhet. Det genomsyrar allt: hur vi genomför inkassosamtal, hur vi utvecklar våra digitala tjänster, vår kommunikation och den kontinuerliga kompetensutvecklingen av vår personal.

Det bör spela roll även för dig, eftersom vi tillsammans ska se till att dina kunder fullgör sina åtaganden. Det betyder ökad försäljning, snabbare betalning och nöjdare kunder. Hör av dig så berättar vi mer. 

Vi kan erbjuda såväl stora multinationella företag som små och medelstora företag ett helhetserbjudande inom kredithanteringstjänster. Med hjälp av våra tjänster kan ditt företag både få betalt i tid och värna kundrelationerna – viktiga förutsättningar för positiv tillväxt. 

Läs mer om våra företagstjänster.