Våra företagstjänster

Genom att skapa förutsättningar för ett stabilt kassaflöde för företag och till en hållbar privatekonomi för individer, bidrar vi till en välfungerande kreditmarknad – för alla. Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att bibehålla en god relation till dina kunder genom hela kreditprocessen.
Tack vare vårt heltäckande serviceutbud inom kredithantering, för såväl stora multinationella företag som småföretagare, kan vi skapa nya tillväxtmöjligheter för ditt företag.


Helhetslösning inom fakturering

Vi vet att den dagliga hanteringen av er kundreskontra, fakturalogistik och tillhörande kundservicefunktioner är tidskrävande och att detta kan gå ut över er kärnverksamhet. Genom att överlåta den delen av er verksamhet till oss, kan du istället fokusera på det du gör bäst, och låta oss ta hand om resten. Läs mer om vår fakturalösning.

Vi erbjuder hjälp till ditt företag genom hela kedjan. Från kundreskontra, till påminnelse och inkasso. Om ett ärende löper så långt att en rättslig process är nödvändig erbjuder vi även juridisk expertis för att hjälpa dig och ditt företag.

 


Inkassotjänster

Att sälja på kredit eller bevilja ett lån bygger på ömsesidigt förtroende mellan ert företag och era kunder. Detta förtroende bygger i sin tur på att båda parter uppfyller de åtaganden ni kommit överens om. Men i de fall då någon av parterna inte följer sina åtaganden finns Lowell. Vi är experter på krediter och kreditmarknaden, vilket innefattar tjänster inom inkasso, som är centrala delar för en välfungerande kreditmarknad. Läs mer om inkassoprocessen

Vår roll är att hjälpa ert företag att få fordringar betalda på ett sätt som uppfyller och överträffar de stränga etiska regler som utgör god inkassosed. Vi utgår alltid från er kunds situation och individuella förutsättningar och hur vi kan hjälpa dem att reglera sina skulder på ett effektivt och hållbart sätt. Läs mer om att samarbeta med Lowell.Köp av osäkra fordringar – Debt Purchasing

Lowell är marknadsledare inom köp av avskrivna eller osäkra fordringar i Sverige. Vi är flexibla och anpassar vår modell efter ditt företags förutsättningar. Vi erbjuder såväl köp av hela, eller delar av fordringarna, via löpande köp eller som engångsportföljer. Försäljning av fordringsportföljer är ett smidigt och effektivt alternativ till egen eller extern inkassering. Det reducerar kreditrisken och du slipper administrationen. Försäljningen frigör dessutom kapital som kan återinvesteras i verksamheten för att fortsätta tillväxtresan för ditt företag.

Vi kan hjälpa dig med att optimera hela processen från din reskontrahantering till din fordringsportfölj.

 

 Analystjänster

Vid kreditgivning och beviljande av lån måste besluten vara väl avvägda och all information rörande kunden vara tillgänglig, både för ditt företags och för dina kunders säkerhet. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med värdefull kunskap och information. Detta i kombination med vår starka analysförmåga gör att vi även kan bidra med förståelse om betalningsbeteenden och därigenom ge råd om er kreditgivning. 

Vi hjälper er att fatta bättre, säkrare och mer hållbara kreditbeslut. Läs mer om våra analystjänster.

Lowell erbjuder analystjänster i världsklass


Enkla digitala lösningar

Digitala tjänster

Det ska vara enkelt och snabbt att på egen hand kunna registrera, följa och analysera sin ärenden hos oss. Det ska också vara smidigt för dina kunder att sköta sina inbetalningar. Därför satsar vi på att utveckla stabila, lättanvända och tillgängliga digitala lösningar. Både för dig som företag och för dina kunder. Läs mer om våra digitala lösningar.Juridisk rådgivning – Law Office

Ibland uppstår tvister mellan kreditgivare och kredittagare där juridisk hjälp behövs. Lowell Law Office kan hjälpa er att hitta lösningar samt att driva rättsliga processer i domstol.

Lowell Law Office består av erfarna jurister med expertis inom juridik kopplad till flera rättsområden. Vi erbjuder ditt företag ett brett utbud av juridiska tjänster som sträcker sig från affärsjuridisk rådgivning, till hantering av tvistemål, samt skräddarsydda och företagsanpassade utbildningar. Läs mer om våra juridiska tjänster.

Lindorffs juridisk rådgivning