Hur går inkassoprocessen till egentligen? Läs mer på vår blogg.

Nytt på bloggen 6 november

I Sverige är inkassoprocessen hårt reglerad både gällande vilka åtgärder som får vidtas, i vilken ordning detta ska ske, samt vilka avgifter som får tas ut. Företag kan själva hantera inkassoprocessen eller anlita ett inkassoombud. Hur går då inkassoprocessen till egentligen? Läs mer på vår blogg.