Med bra rutiner för reklamationshantering förbättrar ni ert kassaflöde och får nöjdare kunder.

Nytt på bloggen 4 oktober

Att ha bra rutiner och system för att kunna sälja och leverera sina varor och tjänster känns självklart. Men vad gör ni om kunden inte är nöjd med det ni levererat? Här tipsar vi hur ni kan skapa en bra reklamationshantering.