Läs Magnus Liljas reflektioner från ECBs senaste undersökning kring banker i euro-området.

Nytt på bloggen 23 april

Enligt den senaste undersökningen från Europeiska Centralbanken, som gjorts bland banker inom euro-området, ökar efterfrågan på lån till husköp och för konsumtion. Läs Magnus Liljas reflektioner om undersökningen och hur bankerna påverkas av det ekonomiska läget.