Läs vår paneldiskussion kring orsaker till ekonomisk ohälsa och hur vi kan arbeta förebyggande i tidig ålder.

Ekonomisk ohälsa - orsaker och åtgärder

I juni släppte vi vår rapport om ekonomisk ohälsa. Vi samlade de personer som deltagit som experter och sakkunniga i rapporten, för en diskussion kring orsaker till ekonomisk ohälsa och hur vi kan arbeta förebyggande i tidig ålder.