Vinsterna med digitala löpande skuldebrev är stora för alla parter - inte minst för bankerna.

Nytt på bloggen 13 september

Vinsterna med digitala löpande skuldebrev är stora för alla parter - inte minst för bankerna, men mycket återstår för att det ska bli verklighet. I detta blogginlägg inriktar vi oss på effekterna och vinsterna på kort och lång sikt samt de utmaningar som kvarstår.