Temanummer om Ekonomisk trygghet ur Betalningsindikatorn.

Nytt på bloggen 13 mars

Vår upplevda ekonomiska trygghet påverkar oss och vår omgivning på många sätt. Hur ser skillnaderna ut från år till år och vilka demografiska faktorer är tydliga för den ekonomiska tryggheten? Läs mer i vårt temanummer ur Betalningsindikatorn.