Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X

Minska den faktiska kredittiden

I många företag är kredittiden alltid en källa till oro. Det gäller särskilt för företag som skickar fakturor till sina kunder varje månad. Högre fasta kostnader och att det är så enkelt att handla på internet ökar risken för skuldsättning hos konsumenterna. Därför är det så viktigt att identifiera potentiella betalningsproblem och hantera dem på rätt sätt redan i ett tidigt skede.

I dagens företagsklimat räcker det inte med att agera först när räkningens förfallodatum har passerat, och då skicka ut standardpåminnelser. Inkassoprocessen behöver anpassas efter kunden för att minska risken att de släpar efter med betalningarna. Det gör även att kunden får en bättre upplevelse av inkassoprocessen och att en god kundrelation bibehålls.

För företagen blir det också en positiv effekt då den faktiska kredittiden minskar.

Få en fullständig kundöverblick 
Förebyggande hantering kräver en datastyrd ansats. Inom försäljning, marknadsföring och finans finns mängder med information om kunderna. Exempelvis tidigare betalningsmönster, inköpsbeteende och andra kännetecken. När kredithanteraren kombinerar dessa data växer en tydligare bild av olika grupper fram. Det underlättar rätt hantering av olika kunder.

Förebyggande åtgärder i två steg

  • Analysera alla tillgängliga kunddata:
    Det första steget vid förebyggande åtgärder är att analysera alla tillgängliga kunddata för att bestämma vilka faktorer som är viktiga för kredittiden

  • Hantera alla tillgängliga kunddata:
    För att kunna uppnå ett bra resultat behöver man efter steg 1 hantera kunddatan för att sätta hållbara rutiner för inkassering för kunden

Ser till människan bakom siffrorna
Lowell ser alltid människan bakom skulden och vårt mål är alltid att hjälpa dem tillbaka till en sund ekonomi med kontroll över situationen och deras skulder. Genom ett bemötande anpassat efter varje individs situation har vi skapat en framgång i att få många skuldfria och företag att få sina fordringar återvunna.

Skräddarsydd kommunikation
Det är viktigt att nå rätt kunder vid rätt tidpunkt med rätt budskap. I dag har vi ett flertal kanaler som vi kan använda för att nåkunderna. Frågan är - vilken är den rätta kanalen för varje enskild kund? Att utifrån kundens preferenser välja rätt kommunikationskanal är avgörande för en framgångsrik inkassoprocess. Det ger både bättre service till kunden och minskar risken för uteblivna betalningar.

Ett dåligt bemötande sprids snabbt
Sociala medier, där människor delar och kommenterar varandras upplevelser – också bra eller dåliga upplevelser av skuldreglering – har haft en oerhört stor inverkan på kundrelationer de senaste tio åren.  Det är viktigt att ha det i åtanke vid kommunikation med kunder och att komma ihåg att hantering av krediter och anseende går hand i hand.