Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X

Lowells inkassoflöde i fyra steg

Lowells inkasso bygger på en fungerande informationshantering och god kommunikation med gäldenären. Vår professionella kundtjänst och ärendehantering är viktiga delar för att göra din ekonomi bättre.

Kompletta lösningar i alla steg av
betalprocessen

Med Lowell som samarbetspartner ökar dina möjligheter att få betalat av de kunder som normalt är sena med sina betalningar och som kanske riskerar att utebli med betalning.

Med drygt 110 års erfarenhet har vi utvecklat inkassolösningar för företag inom olika branscher. Våra tjänster omfattar hela betalprocessen, från fakturahantering, betalningspåminnelser, inkasso till rättsliga åtgärder och efterbevakning av avskrivna fordringar. Du kan välja att få hjälp med hela kedjan eller endast ditt specifika behov i något steg av processen.

Vi tar hand om dina kunder

Vi vet att det är oerhört viktigt att vi tar hand om dina kunder. Därför värnar vi dina kundrelationer samtidigt som vi förbättrar ditt kassaflöde. Du får hjälp med att få betalt så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Professionell och effektiv service

Lowells inkasso bygger på en fungerande informationshantering och god kommunikation med gäldenären. Vår professionella kundtjänst och ärendehantering är viktiga delar för att göra din ekonomi bättre.

Enkelt webbverktyg

Du får enkelt tillgång till utmärkta rapporter på detaljnivå, ända ned till enskilda inkassoärenden. Med webbverktyget har du också självklart en direktkontakt med våra rådgivare om du behöver hjälp.