Lowells beredskap för COVID-19

Lowells beredskap för COVID-19

För att säkerställa att vi kan hjälpa ert företag och era kunder med bästa möjliga service under denna exceptionella situation, har vi vidtagit särskilda åtgärder. Allt för att ni ska känna er trygga med att vår leverans även fortsättningsvis hanteras säkert, smidigt och med kunden i centrum.

Lowell arbetar för att hjälpa ert företag och era kunder till en välfungerande ekonomi. I spåren av den globala pandemi vi just nu befinner oss i, påverkas alla nivåer i samhället på olika sätt. Under dessa omständigheter är vi måna om att ni och era kunder även fortsättningsvis ska få bästa möjliga stöd. Därför har vi vidtagit särskilda åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice. 

Några exempel på åtgärder som vi har genomfört:

  • Teknik och processer finns på plats så att våra medarbetare kan arbeta hemifrån.
  • Video- och telekonferenser ersätter alla fysiska möten.
  • Inga besökare till våra kontor.
  • Striktare regler kring städning och personlig hygien.
  • Vi är särskilt noga med att säkerställa säkerheten för våra anställda som tillhör, eller har nära anhörig som tillhör riskgruppen.
  • Beredskapsplaner för affärskritiska funktioner som kundservice och IT.

Omvärlden förändras snabbt just nu och vi följer noga händelseförloppet och myndigheternas rekommendationer. Vi uppdaterar informationen löpande efter rådande omständigheter.

Just nu har vi normala svarstider hos vår kundservice, i de fall att det förändras återkommer vi med uppdatering.

Har ni frågor är ni alltid välkomna att ta kontakt med er kontaktperson eller  
våra företagsrådgivare  på telefon: 0771-409 112, e-post: klient@lowell.com
Du kan också följa dina ärenden direkt i Lowell Access