Lowell och Bambora möjliggör fakturabetalning direkt via betalterminalen

När Bambora, en av Europas största aktörer inom betallösningar, behövde hitta en ny lösning för fakturaköp, föll valet på Lindorff som samarbetspartner. Lowells expertis inom kredithantering, och erfarenhet av produktutveckling inom finans, kom att bli en perfekt matchning för det snabbväxande fintech-bolaget.

Tillsammans har Lowell och Bambora utvecklat en ny teknisk lösning som innebär att handlare kan erbjuda fakturabetalning till sina kunder, utan någon kreditrisk eller tidskrävande administration.

Målet var att göra faktura- och delbetalningar till en lika enkel och smidig upplevelse som ett helt vanligt kortköp.

Kredithantering i butik innebär av tradition fysiska avtal och en hel del tidskrävande administration för handlarna efter att kunden lämnat butiken. Det tar dessutom tid för kunderna, och det är något de sällan har i överflöd när de ska betala i butiken med en kö av stampande människor bakom sig, berättar Lowells Sverigechef, Erika Rönnquist Hoh. 

Tillsammans kom Lowell och Bambora därför fram till att det mest ideala vore att hitta en digital lösning på det som hittills nästan uteslutande hanterats analogt och i allra högsta grad manuellt.

En oväntad lösning på ett gammalt problem

Samarbetet inleddes 2016 och man kom fram till att en optimal lösning vore att kunna erbjuda fakturaköp och delbetalningar direkt via Bamboras kortterminaler eftersom de redan fanns hos över 50 000 butiker och företag.

En välkommen bonus med en sådan lösning skulle därtill vara att användarna inte behövde investera pengar i ny hårdvara eller avsätta tid för att installera någon mjukvara.

Målet var att göra faktura- och delbetalningar till en lika enkel och smidig upplevelse som ett helt vanligt kortköp. Kortbetalning är trots allt den absolut vanligaste betalmetoden, men vid större köp, eller oförutsedda utgifter, som ett tandläkarbesök eller en bil som plötsligt måste repareras, kan det vara svårt att betala allt med kort direkt från lönekontot, förklarar Bamboras produktchef Daniel Nordholm. 

Gynnsamma synergieffekter genom rätt val av samarbetspartner

Efter diskussioner mellan utvecklingsteamen på de respektive bolagen, kom man fram till att det fanns fler synergieffekter de båda bolagen emellan än vad man först trott.

För att fullt ut lyckas med sin integrerade fakturalösning behövde Bambora en samarbetspartner som kunde hantera kreditrisker och relationer med slutkunderna. Helst också en samarbetspartner med internationell närvaro, så att det skulle finnas möjlighet att skala upp tjänsten på fler marknader i Europa. Med Lowell vid sin sida kunde de bocka av alla de rutorna.

Vi har blivit en uppskattad samarbetspartner till flera av landets hetaste fintech-bolag.

Snabbare betalt och mindre administration

– Vi har varit duktiga på att hitta nya affärsmöjligheter och att utveckla tekniska lösningar under många år. Det, i kombination med vår traditionella kärnverksamhet, gör att vi kommit att bli en uppskattad samarbetspartner till flera av landets hetaste fintech-startups, säger Erika Rönnquist Hoh.

Vid betalningstillfället kan slutkunderna nu välja att betala hela beloppet direkt, och då fungerar allting som det alltid gjort vid kortköp, eller så klickar de på en liten ruta till vänster i terminalen för att få en faktura hemskickad. Därefter kan kunderna besluta om de vill betala hela beloppet eller delbetala.

För handlarens del innebär den här lösningen att de får betalt lika snabbt som vid ett vanligt kortköp samtidigt som de kan erbjuda sina kunder fler betalningslösningar, utan att behöva lägga mer tid på administration.

Daniel Nordholm Erika Rönnquist Hoh

Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff och Daniel Nordholm, teknikchef på Bambora