Därför är samarbetet med Lowell en viktig del av Lendifys framgångar

Peer to peer-långivaren Lendifys nära samarbete med Lowell har haft en stor del i Lendifys höga tillväxttakt det senaste året. I november 2016 när samarbetet annonserades, ökade inflödet av privata investerare till den högsta nivån under en vecka.

Flera svenska fintech-bolag ifrågasätter gamla sanningar och skakar om en traditionsbunden finansbransch med nya innovativa tjänster. En av de mest omtalade aktörerna är Lendify, som möjliggör lån utan onödiga mellanhänder via en digitalmarknadsplats.

Målet för Lendify är att kunna erbjuda låntagare lägre ränta samtidigt som investerarna får möjlighet att investera i lån som kan ge god avkastning och även fungera som riskspridning i en större investeringsportfölj. Att investera i lån är ett etablerat tillgångsslag som tidigare endast varit förbehållit bankerna och stora institutionella aktörer.

Förtroende är grunden för tillväxt

Som en ny aktör på marknaden är förtroende en nyckelfaktor för att lyckas, både för att säkra inflöde från privata långivare, det vill säga investerare och även kapital från institutionella investerare.

Lowell var ett självklart val när det visade sig att de förutom traditionell inkassohantering även kunde erbjuda den typ av backup-avtal vi letat efter.

-För att stilla den eventuella oro investerare kunde känna över att låntagare eventuellt inte fullgjorde sina förpliktelser, sökte Lendify efter en samarbetspartner som är expert på kredithanteringstjänster. Lowell var ett självklart val när det visade sig att de förutom traditionell inkassohantering även kunde erbjuda den typ av backup-avtal vi letat efter, berättar Lendifys vd Nicholas Sundén-Cullberg.

Lendify hanterar kreditbedömning, administration, compliance och den typen av funktioner som bankerna vanligtvis gör för utgivning av blancolån, med den stora skillnaden att Lendify inte står för kapitalet. Det gör istället så kallade peers, som både kan vara en privatperson, institution eller ett företag.

 Det backup-avtal som nu finns på plats, innebär att kunskap, processer och rutiner redan är upparbetade av Lowell, om Lendify mot all förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare. Lowell skulle i en sådan situation se till att alla lån servas tills de är återbetalda. På så vis fungerar Lowell som en försäkring för investerarna, samtidigt som det ger Lendify ökat förtroende bland institutionella investerare.  

-En stor anledning till att vi valde Lowell som samarbetspartner var att de redan från start var tydliga med att fintech var viktigt för dem och att de, precis som vi, var intresserade av att hela tiden hitta nya lösningar, förklarar Erika Eliasson, IR-ansvarig hos Lendify

En stor anledning till att vi valde Lowell som samarbetspartner var att de redan från start var tydliga med att fintech är ett viktigt område.

Stark tillväxt av ny långivare och institutionella investerare

Veckan som samarbetet mellan Lowell och Lendify annonserades noterade Lendify en rekordökning av antalet nytillkomna investerare. Lendify har haft en stark tillväxt det senaste året och hade per den sista juli över 3300 aktiva investerare. Det senast publicerade kvartalet (maj, juni, juli) gjordes170 MSEK i lån via Lendifys plattform. Förutom den kraftiga tillväxten bland privata investerare har även Lendify genomfört en obligationsemission på 300 MSEK, där institutioner investerar i lån via Lendifys platform.

-Samarbetet med Lendify är ett bra exempel på hur Lowell bidrar till företags förmåga att attrahera kapital. Lowell fungerar, bevisligen, som en kvalitetsindikator för institutionella investerare, avrundar Lowells Sverigechef, Erika Rönnquist Hoh.

Lendifys  Nicholas Sundén-Cullberg

"Vårt samarbete med Lowell visar verkligen prov på innovationskraft och en vilja att hitta lösningar för oss som kund."

Nicholas Sundén-Cullberg, vd Lendify

/media/74103/erika-rönnquist-hoh-country-manager-lindorff-sweden_10.jpg

"Lowell fungerar, bevisligen, som en kvalitetsindikator för institutionella investerare."

Lowells Sverigechef, Erika Rönnquist Hoh