Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X
Skuldbeloppen ökar för första gången på två år

Skuldbeloppen ökar för första gången på två år

Lindorffanalysen för första kvartalet 2017, ger oss en bild av ett Sverige med en god betalningsförmåga hos hushållen. De senaste två åren har antalet nytillkomna betalnings-anmärkningar minskat med tre procent, vilket är en god indikator på betalningsförmågan.

Lindorffanalysen för första kvartalet 2017, ger oss en bild av ett Sverige med en god betalningsförmåga hos hushållen. De senaste två åren har antalet nytillkomna betalningsanmärkningar minskat med tre procent, vilket är en god indikator på betalningsförmågan. Under första kvartalet 2017 har totalt sex procent av Sveriges befolkning minst en registrerad betalningsanmärkning. Det är en minskning med en procent, jämfört med samma kvartal förra året. Ser man till helheten är utvecklingen inte bara positiv, det genomsnittliga skuldbeloppet bakom varje registrerad betalningsanmärkning ökade i genomsnitt med 500 kr under årets första månader 2017. Det är första gången som beloppet ökar efter två år av minskning.

6% av svenska folket har en betalningsanmärkning

Antalet registrerade betalningsanmärkningar fortsätter att minska

Under första kvartalet 2017 var antalet personer i Sverige med betalningsanmärkningar 460 000, vilket motsvarar sex procent av Sveriges befolkning över 18 år. Det motsvarar en minskning med en procent sedan första kvartalet 2016.

Nya betalningsmärkningar och skuldbeloppen ökar bland de äldre

Antalet nya betalningsanmärkningar minskar i alla åldersgrupper, med undantag för åldersgrupperna 61 år och uppåt där de istället ökar. Störst är ökningen i åldersgruppen 61-65 år, där antalet har ökat med sju procent under de senaste två kvartalen jämfört med föregående år. Ser vi till utvecklingen av antalet nya betalningsanmärkningar i genomsnitt per år har det varit en minskning mellan åren 2015 till 2016, med fyra till tio procent i alla åldersgrupper, utom 65 plus där genomsnittet är oförändrat. Även skuldbeloppen bakom varje betalningsanmärkning ökar med så mycket som 35 procent i gruppen 65 plus och i gruppen 56-60 år med så mycket som 52 procent jämfört med första kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Mer om utvecklingen i de äldre åldersgrupperna finns att läsa i artikeln, dags att uppmärksamma äldre.

Sju procent i Gävleborgs län har betalningsanmärkning

Det genomsnittliga skuldbeloppet bakom en betalningsanmärkning för hela Sveriges befolkning är 8 738 kronor första kvartalet är 2017, vilket är 20 procent högre än föregående år. Örebro är den ort som har högst genomsnittligt skuldbelopp bakom varje ny betalningsanmärkning med 13 297 kr och Blekinge har lägst belopp med 7 183 kr i snitt. Det skiljer alltså så mycket som 6 114 kr mellan länen.

Andelen av befolkningen som har en betalningsanmärkning är störst i Gävleborgs län, där är andelen sju procent av befolkningen, tätt följt av Gotland, Sörmland och Värmland. Lägst andel finns i Västerbotten med 4,5 procent, tätt följt av Halland. 

Läs hela analysen som pdf. 

Skuldbeloppen ökar för första gången på två år

Antalet nya betalningsanmärkningar minskar i alla åldersgrupper, med undantag för åldersgrupperna 61 år och uppåt där de istället ökar.