Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X
Kombinationen av bolån och blancolån – en tickande bomb?

Kombinationen av bolån och blancolån – en tickande bomb?

Att komma in på bostadsmarknaden som ung kan vara en utmaning. Speciellt i Stockholm där bostadspriserna legat på rekordhöga nivåer under en längre tid.

Att komma in på bostadsmarknaden som ung kan vara en utmaning. Speciellt i Stockholm där bostadspriserna legat på rekordhöga nivåer under en längre tid. Med regleringar som bolånetaket och amorteringskrav krävs ett ekonomiskt utrymme att betala hög handpenning och en hög inkomst för att klara av amorteringskravet.

Enligt en undersökning från Länsförsäkringar tar det i genomsnitt 12 år för ett sambopar med barn att spara ihop till en kontantinsats för att köpa en bostadsrätt i Stockholmsområdet.

Många unga vänder sig därför till föräldrarna för ekonomiskt stöd, men det är långt ifrån alla som har den möjligheten. För dem är ett alternativ att komplettera bolånet med ett blancolån. Enligt en rapport från Svenskt Kvalitetsindex som genomfördes i fjol, visar att ett av sju blancolån tas i syfte att finansiera bostadsköp.

Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn, visar att var femte person i Sverige, som har både bostadslån och blancolån i genomsnitt har en belåningsgrad på 71-80 procent av bostadens värde, vilket är en indikation på att blancolån kan ha använts för att betala handpenningen.

"Av de som har bostadslån på minst 1,5 miljoner kronor i kombination med ett blancolån, är det 23 procent, som skulle ha problem att klara av en räntehöjning på två procent."

Att använda blancolån för att finansiera sin handpenning vid bostadsköp kan vara ett bra alternativ för de som har en hög inkomst och goda marginaler för en eventuell räntehöjning, samt en rimlig möjlighet att amortera på lånet inom en överskådlig tid.

Utifrån Betalningsindikatorn är det dock tydligt att de som har en kombination av bostads- och blancolån är mer känsliga för ökade räntekostnader. Av de som har bostadslån på minst 1,5 miljoner kronor i kombination med ett blancolån, är det 23 procent som skulle ha problem att klara av en räntehöjning på två procent. Det kan jämföras med gruppen som enbart har bostadslån där andelen som skulle ha svårt att klara samma räntehöjning är 15 procent.

Regleringar för bostadslån, som amorteringskrav och bolånetaket, togs med syfte att minska riskerna på bostadsmarknaden. Men som situationen utvecklat sig har en grupp istället satt sig i en situation med ännu högre risker. De med lägst inkomst och utan eget kapital, får högre räntekostnader på grund av dubbla lån och därmed mindre utrymme för att amortera på lånen och ökad känslighet för räntehöjningar. En hög belåningsgrad ökar också känsligheten för svängningar på bostadsmarknaden då även ett mindre prisfall kan utradera det egna kapitalet i boendet.

Christoffer Friedl
Head of Information Services
Lindorff

Christofer Friedl, head of Information Services, Lindorff

Ladda ner Lindorffanalysen!

Denna artikel och annat intressant material går att läsa i senaste numret av Lindorffanalysen. Ladda ner Lindorffanalysen här!