Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X

Lowell blir ny ägare till Lindorff Sverige

Det europeiska kredithanteringsföretaget Lowell blir ny ägare till Lindorff i Sverige, Danmark, Estland, Finland samt Intrum Justitias verksamhet i Norge.
Vi hade inte kunnat önska oss en bättre ägare

– Vi hade inte kunnat önska oss en bättre ägare och vi ser fram emot att bli en del av Lowell, säger Trond Brandsrud som är CEO för de fem enheterna som nu säljs.

Affären ska först godkännas av EU-kommissionen och genomgå sedvanlig konkurrensprövning och godkännandeprocess i de berörda länderna. Försäljningen innebär att de avyttrade bolagen får en ägare med stark ställning på den europeiska kredithanteringsmarknaden.

– Att vi nu blir en del av en europeisk företagsgrupp hjälper oss bredda vår kundbas och ytterligare stärka vår ställning som ledande på kredithantering för bank- och finanssektorn, inte minst genom god tillgång till det investeringskapital som behövs för att köpa stora portföljer, tillägger Brandsrud.

Den nordiska enheten med de fem länderna som nu får nya ägare bildades den 12 juni i år och har sedan dess drivits som en helt separat koncern men alltså samtidigt stått under Intrums ägande. Under tiden sedan bildandet har de fristående bolagen sett en stark efterfrågan på sina tjänster.

Jag är glad över att få utvidga familjen till att omfamna våra nordiska vänner.
James Cornell, Group CEO på Lowell.

– Jag är glad över att få utvidga familjen till att omfamna våra nordiska vänner. Jag är övertygad att såväl vår kultur som verksamhet är en utomordentligt bra kombination, tillägger James Cornell, Group CEO på Lowell. 

Sammanlagt har bolagen 900 anställda fördelade på de nordiska länderna samt Estland. Under de senaste 12 månaderna fram till och med 30 september, 2017 var bolagens intäkter cirka 190 miljoner euro med ett EBITDA på cirka 55 miljoner euro undantaget engångskostnader. Vid utgången av september, 2017 uppgick bokfört värde på köpta skuldportföljer till 400 miljoner euro.

Försäljningen av de fem nordiska verksamheter som EU villkorat ska avyttras för att de ska godkänna samgåendet mellan Intrum och Lindorff. Affären innebär att Lowell köper Lindorffs verksamheter i för ett värde av 730 miljoner euro.

Om Lowell

Lowell är en av Europas största kredithanteringsföretag med verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Österrike och Schweiz. Storägare i koncernen är riskkapitalbolaget Permira Funds tillsammans med Ontario Teachers Pension Plan. Bolaget har i dagsläget 3 100 anställda. 

läs mer på Lowell

Trond Brandsrud CEO

"Att vi nu blir en del av en europeisk företagsgrupp hjälper oss bredda vår kundbas och ytterligare stärka vår ställning som ledande på kredithantering för bank- och finanssektorn" säger Trond Brandsrud, CEO för de fem nordiska enheterna som avyttras.