Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X
Kundservice utifrån kundens situation

Kundservice utifrån kundens situation

Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att få era fordringar betalda samtidigt som du behåller en god relation med dina kunder. Nyckeln för att uppnå detta är en professionell kundservice som sätter sin in i varje unik situation, kan anpassa lösningar och hjälpa dina kunder på ett effektivt och respektfullt sätt.
"Hos Lowell i Sverige strävar vi efter att hjälpa företag och privatpersoner till en sund ekonomi"

Med professionell kundservice värnar vi din kundrelation

Kundservice hos Lowell Sverige ansvarar för all inkommande kontakt med våra kunder, via telefon, e-post, sociala media och brev. Syftet med vår kundservice är att hjälpa våra kunder på vägen till en hållbar ekonomi. Vi gör detta dels genom att skapa bra erbjudanden och dels genom att göra det enkelt för kunderna att själva följa och ta bra beslut i sitt ärende.

Martina Glänfält är chef för vår kundservice. ”På kundservice har vi de bästa förutsättningarna för att ge en bra kundupplevelse. Det är här som vi kan skapa dialog med våra kunder, vilket är oslagbart för en bra kommunikation. I skrift kan många missförstånd uppstå, men när vi pratar med varandra är det enklare att förstå och kunna hjälpa till på bästa sätt. För oss är det viktigt att alla som kontaktar oss får en positiv upplevelse, oavsett om det handlar om en enkel fråga eller ett konstaterande att det helt enkelt inte går att betala nästa faktura.”

Martina Glänfält, chef för kundservice på Lowell

Martina Glänfält, chef för kundservice på Lowell

Etik och moral

Vi arbetar för att göra svåra ekonomiska situationer enklare. Vi sätter oss in i varje persons situation och anpassar lösningen därefter. En skuld kan leda till stora bekymmer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder tillbaka till en sund och hållbar ekonomi på lång sikt.

”Vi vill ge den absolut bästa kundservicen. Därför lägger vi ner mycket tid och energi på att förstå varje individs specifika situation och anledningen till att de hamnat i skuld. Vi har stor förståelse för våra kunders situation, och även om varje situation är unik så känner vi väl till den sårbarhet och frustration som man kan känna när man är i kontakt oss. Våra rådgivare har en stark vilja av att skapa en positiv upplevelse i den situationen genom att sätta sig in i kundens perspektiv och att hitta anpassade lösningar. Vårt unika utbildningsprogram för våra rådgivare i kombination med vår långa erfarenhet från att prata med människor i svåra situationer är en stor fördel för alla inblandade”, säger Martina Glänfält, chef för kundservice.

Vi är noga med hur vi kommunicerar, bland annat genom att snabbt förklara vilka vi är och varför vi ringer. Sedan är vi tydliga med att vi vill och kan hjälpa till och presenterar våra lösningsförslag. Här är det viktigt att måla upp olika scenarios och beskriva vad de innebär. Till exempel vad en eventuell avbetalningsplan på 300 kronor innebär för kunden och när denne i så fall är skuldfri.

Vi har också ett socialt ansvar. En välfungerande kreditmarknad bygger på ett förtroende mellan långgivare och låntagare. Genom att hjälpa till så att företag får tillbaka de pengar som andra är skyldiga dem, säkerställer vi att kreditmarknaden fungerar.

Förmåga att betala kontra vilja att betala

I vårt arbete skiljer vi mellan betalningsförmåga och betalningsvilja. I de flesta fall vill kunderna betala sina skulder när vi pratar med dem. Kunderna vet att ju snabbare de börjar betala, desto snabbare tar de sig ur sin skuld. Därför är vi noga med att så snabbt som möjligt komma i kontakt med kunderna. Detta ställer höga krav på våra rådgivare, eftersom alla gynnas av att snabbt få igång en avbetalningsplan som kunden känner att de kan och vill följa. Vår filosofi är att lite är bättre än ingenting, och den positiva känsla det kan skapa när skulden minskar är fantastisk. Det är därför bättre att upprätta en avbetalningsplan med små avbetalningar och sedan om möjlighet finns öka avbetalningstakten än att börja med ett högt belopp som känns orealistiskt för kunden.