Hur fungerar inkasso?

Hur fungerar inkasso?

Att göra anspråk på förfallna fordringar är en viktig process och det är viktigt att det görs korrekt. Inkassoprocessen är noga reglerad och innefattar en rad steg, både frivilliga och legala, om det går så långt .

Ibland kan det räcka med att skicka ett sms, och andra gånger behöver både Kronofogden och rättsväsendet vara inblandade. En viktig parameter är åldern på skulden. Desto yngre fordran är, desto större är sannolikheten för att du får betalt. Vad är inkasso? Läs mer här!

Vilka lagar och regler ska följas?
Att följa de lagar och regler som finns för inkasso är ett av huvudargumenten för att använda en professionell samarbetspartner för kredithantering. Ditt företag kan lida stor skada om du inte går tillväga på rätt sätt. Med Lowell kan du vara helt trygg med att alla formella krav kommer att följas, oavsett om din kund är en privatperson eller ett företag. Datainspektionen har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och riktlinjer för god inkassosed följs. Vi är också noga med att följa GDPR, Finansinspektionens regler samt andra relaterade lagar.

Ladda ner vår infografik om inkassoprocessen.


Juridisk hjälp
Ibland uppstår tvister där juridisk hjälp behövs. Dessa juridiska processer är Lowell experter på och erbjuder professionell rådgivning. Vi kan hjälpa er att hitta lösningar samt driva rättsliga processer vid domstol. Läs mer om våra juridiska tjänster.

Utlandsinkasso
Har du utländska kunder som inte betalar? Lowell har ett stort internationellt nätverk och väl utvecklat samarbete med de största och mest erfarna inkassobolagen runt om i världen. Med deras kunskap har vi de bästa förutsättningarna för att hjälpa dig att få betalt samtidigt som vi följer lokala lagar och regler.  Läs mer om utlandsinkasso på vår blogg.