Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X
Hur fungerar inkasso?

Hur fungerar inkasso?

Att göra anspråk på förfallna fordringar är en viktig process och det är viktigt att det görs korrekt. Inkassoprocessen är noga reglerad och innefattar en rad steg, både frivilliga och legala, om det går så långt .

Vad är inkasso?

Inkasso är enkelt förklarat något ett företag kan använda sig av för att få betalt för obetalda fordringar. Utmaningen är att göra detta på ett så bra sätt att kundrelationen behålls och i bästa fall stärks. Ibland kan det räcka med att skicka ett sms, och andra gånger behöver både Kronofogden och rättsväsendet vara inblandade. En viktig parameter är åldern på skulden. Ju yngre fordran är, desto större är sannolikheten för att du får betalt.


Vilka lagar och regler ska följas?


Att följa de lagar och regler som finns för inkasso är ett av huvudargumenten för att använda en professionell samarbetspartner för kredithantering. Ditt företag kan lida stor skada om du inte går tillväga på rätt sätt. Med Lowell kan du vara helt trygg med att alla formella krav kommer att följas, oavsett om din kund är en privatperson eller ett företag. Datainspektionen har till uppgift att se till att inkassolagens bestämmelser och riktlinjer för god inkassosed följs. Vi är också noga med att följa GDPR, Finansinspektionens regler samt andra relaterade lagar.

Ladda ner vår infografik om inkassoprocessen.

Inkassoprocessen - steg för steg

Steg 1 - Påminnelsehantering

Du kan välja att själv skicka en betalningspåminnelse eller ta hjälp av ett ombud, till exempel ett inkassobolag. I samarbetet med Lowell har du tillgång till ett enkelt webbverktyg. När du registrerar ett ärende där, väljer du om vi ska skicka en påminnelse till din kund, om du vill skicka ut påminnelsen själv eller vill att det direkt ska gå ut ett inkassokrav. En påminnelseavgift på 60 kronor tillkommer för din kund, under förutsättning att du avtalat om det med kunden. Läs mer om hur du ökar chanserna att få betalt i tid

Steg 2 - Inkassokrav

Om skulden inte betalas trots att påminnelse skickats ut är nästa steg att skicka ett inkassokrav. En inkassoavgift på 180 kronor tillkommer för din kund. Inkassokravet ska betalas inom åtta dagar, men vi avvaktar alltid 12 dagar innan vi går vidare med nästa åtgärd i inkassoprocessen. Detta för att betalningen ska hinna komma in.

Steg 3 - Rättsliga åtgärder

Scoring
Oftast betalas skulden efter att inkassokrav skickats ut, men i annat fall gör vi en kreditkontroll, så kallad scoring, på er kund. Om kontrollen visar att kunden har tillgångar och bör kunna betala går vi vidare med ärendet till Kronofogden. I annat fall lämnas skulden vidare till vår efterbevakningsavdelning, se info längre ned.

Betalningsföreläggande
När en obetald skuld lämnas över till Kronofogden för betalningsföreläggande tillkommer 680 kronor till den skuld som din kund ska betala. Betalningsföreläggandet går till så att Kronofogden skickar ut ett brev där kunden ombeds betala. Kunden ombeds också bekräfta att skulden är riktig, alternativt bestrida den, genom att signera ett delgivningskvitto. Vid signerat delgivningskvitto får er kund en betalningsanmärkning efter 10 dagar. Om skulden tillhör ett bolag får detta en anmärkning redan då ärendet lämnas över till Kronofogden.

Partdelgivning
I de fall inget delgivningskvitto signeras och skickas tillbaka till Kronofogden, är nästa steg att Kronofogden försöker söka efter personen för att delge denne information om skulden. Om detta misslyckas skickas en förfrågan om vi som inkassobolag vill gå vidare med egen delgivning, en så kallad Partsdelgivning. Det innebär att vi, med mandat från er, kan anlita en privat delgivningsfirma som söker efter personen. Detta används särskilt vid större skuldbelopp. Information om skulden behöver ha delgivits kunden, för att Kronofogden ska kunna utfärda ett Utslag i ärendet.

Utslag
Utslaget från Kronofogden är ett dokument som bekräftar att skulden är riktig. Dokumentet kan användas som underlag för att gå vidare till nästa steg i processen; utmätning, eller Verkställighet som det egentligen heter.

Verkställighet (utmätning)
Det finns två sorters utmätning, begränsad utmätning och fullständig utmätning. Vid begränsad utmätning kontrolleras er kunds ekonomiska förutsättningar. Om utrymme finns i ekonomin börjar en avbetalning av skulden genom dragningar från lön och eventuella andra inkomster, såsom skatteåterbäring. Vid fullständig utmätning kan man, förutom löneutmätningen, titta på andra tillgångar såsom fastigheter, bilar med mera.

Steg 4 - Efterbevakning

Om det bedöms att kunden inte har tillräckliga tillgångar för att betala för tillfället, överförs ärendet till efterbevakning. Där fortsätter vi aktivt att arbeta med din fordran. Vi bevakar din kunds ekonomiska situation så att du kan få betalt om kundens ekonomiska situation förändras till det bättre.


Tvist

Om kunden inte anser att fordran är riktig finns möjlighet att bestrida skulden. Detta kan ske både innan och efter att ärendet lämnats till Kronofogden. Om bestridandet vidhålls trots försök att lösa situationen behöver man ta beslut om ärendet ska avslutas eller om det ska lämnas vidare till jurist för stämning i tingsrätten. Om tingsrätten fastställer att skulden är giltig genom att utfärda en dom, kan domen användas som underlag vid Verkställighet, på samma sätt som utslaget från Kronofogden.


Juridisk hjälp

Ibland uppstår tvister där juridisk hjälp behövs, till exempel om er kund bestrider fordran. Lowell är experter på dessa juridiska processer och kan erbjuda professionell rådgivning, hjälpa er att hitta lösningar samt driva rättsliga processer vid domstol. 

Utlandsinkasso

Har du utländska kunder som inte betalar? Lowell är medlem i FENCA (Federation of European National Collection Associations) och har ett stort internationellt nätverk och väl utvecklat samarbete med de största och mest erfarna inkassobolagen runt om i världen. Med deras kunskap har vi de bästa förutsättningarna för att hjälpa er att få betalt från kunder i utlandet, samtidigt som vi följer lokala lagar och regler.  Läs mer om utlandsinkasso på vår blogg.