Få betalt och minska risken

Få betalt och minska risken

Att bevilja lån eller sälja på kredit bygger på förtroende. Det finns ett ömsesidigt förtroende mellan dig och din kund att båda ska uppfylla sina överenskomna åtaganden. Men vad händer om någon av parterna inte följer sina åtaganden? Vad innebär det för ditt företag att inte få betalt i tid, eller i värsta fall förlora affärer? Som experter på kredithanteringstjänster och respektfulla inkassoprocesser, kan vi hjälpa dig att undvika detta.

Vår roll är att hjälpa dig och ditt företag att få era fordringar betalda på ett sätt som uppfyller stränga etiska normer för inkassoverksamhet. Vi utgår alltid från varje kunds unika situation och ser hur vi kan hjälpa dem att reglera sina skulder på ett effektivt och respektfullt sätt.

VÄRDET BLIR HÖGRE OM VI KAN VÄNDA ETT OBETALT, ELLER FÖR SENT BETALT BELOPP, TILL EN LÅNG RELATION SOM GER SUND AVKASTNING

Vi har möjlighet att hjälpa dig och ditt företag genom hela kedjan. Från kundreskontra, fakturering, påminnelser, kreditbeslut och inkassoprocessen. Om ett ärende skulle gå så långt som till rättslig process har vi även juridisk expertis för att hjälpa dig och ditt företag. Läs mer om hur vi hjälper dig som företagare.

Tänk efter före. Vid kreditgivning och beviljande av lån måste besluten vara väl avvägda och all information rörande kunden finnas tillgänglig. Med våra informationstjänster kan vi hjälpa dig och ditt företag med kunskap och förståelse kring betalningsbeteenden, vilka ni kan ge kredit – och vilka ni bör undvika. Läs mer om våra företagstjänster.

Läs mer om hur du kan minska risken - med rätt kunskap.