Lowell tidigare Lindorff Sverige

Lindorff är nu Lowell

Den 1 oktober lämnade vi namnet Lindorff och övergick till Lowell Sverige. Efter sex månader inom Lowell-koncernen är det dags att sätta varumärket Lowell på den svenska kartan.

Vårt namn är nytt men vår historia är lång. Vi har över hundra års erfarenhet av kredithanteringstjänster och erfarenheter från många, långa och nära samarbeten med våra klienter och deras kunder.

– Vi delar Lowells värderingar och drivs av samma mission, att få krediter att fungera bättre för alla. Från och med idag delar vi även samma namn som övriga koncernen, vilket känns väldigt bra, säger Erika Rönnquist Hoh, vd på Lowell Sverige.

Lowells vision är att bli bäst inom kredithantering genom sitt serviceutbud för alla parter på kreditmarknaden. Från företag i uppstartfas som behöver hjälp med att säkra ett stabilt kassaflöde, till rådgivning för större banker och konsumenten som har fått betalningssvårigheter och behöver stöd för att komma tillrätta med sin ekonomi.

"Lowells mission är att få krediter att fungera bättre för alla."

– I Norden är Lowell sedan länge ledande inom bank och finans. Med Lowells erfarenhet och breda kompetens, ser vi att vi kan växa och ta marknadsandelar även i andra branscher i Sverige och hela Norden, fortsätter, Erika Rönnquist Hoh.

Lowell-koncernen är indelad i tre regioner; Norden, DACH (Tyskland, Österrike, Schweiz) och Storbritannien. De tre regionerna kompletterar varandra med specialisering mot olika branscher och tjänster, vilket banar väg för fortsatt tillväxt för Lowell i Europa.

"Företagens kunder är den viktigaste tillgången. Vi har därför ett stort ansvar i vårt arbete för att kunderna ska komma tillbaka som betalande kunder med en positiv upplevelse av ditt företag."

I ett samhälle som i allt större utsträckning bygger på kredit behövs Lowell, för att skapa en trygg och välfungerande kreditmarknad. Lowell drivs av missionen, att få krediter att fungera bättre för alla, både dig som företag men även för dina kunder.

– Vi vet att företagens kunder är deras viktigaste tillgång. Vi har ett stort ansvar i vårt arbete för att kunderna ska komma tillbaka som betalande kunder med en positiv upplevelse av ditt företag, avslutar Erika Rönnquist Hoh.

Erika Rönnquist Hoh, vd Lowell Sverige

Lowell Sverige är en del av brittisk/tyska Lowell-koncernen.

Lowell är den näst största aktören inom kredithantering i Europa med verksamhet i nio länder och 4 400 medarbetare.