Vår beredskap för hantering av coronaviruset.

Vår kundservice håller öppet som vanligt. Läs mer om våra åtgärder för att säkerställa säkerhet, smidig drift och god kundservice.

X
Lowells analystjänster

Unika analystjänster

Fatta bättre, säkrare och mer hållbara kreditbeslut med våra unika analystjänster.

Tänk efter före

Vid kreditgivning och beviljande av lån måste besluten vara väl avvägda och all information rörande kunden vara tillgänglig, både för ditt företags och för dina kunders säkerhet. Vi kan hjälpa dig och ditt företag med värdefull kunskap och information om hur ni på ett bättre sätt kan använda er egen data för att ta bättre beslut.

Detta i kombination med vårt starka analysteam gör att vi även kan bidra med förståelse om betalningsbeteenden och därigenom ge råd om er kreditgivning. Genom att komplettera er data med våra analystjänster får ni nödvändig kunskap om hur ni kan optimera era kreditprocesser och på så sätt minska förluster och öka intäkter.